שלמה אלשיך
שלמה אלשיך

בעלים

מיכל אלשיך
מיכל אלשיך

מנכ"לית

אמירה לנגר

מנהלת כספים

מוטי ישראלי
גל ישראלי

מנהל החנות